Vitalis Massage contact

Algemene voorwaarden

Als je een afspraak maakt bij Vitalis Massage ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen
en hiermee akkoord gaat.

• Ethiek en hygiëne staan binnen de praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn
cliënten hetzelfde.

• Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder jou schriftelijke toestemming
worden deze nooit aan derden verstrekt.

• Bij Vitalis Massage worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel of contra indicatie
kan ik afzien van een massage/behandeling.

• Ben je onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kan ik je vragen met hem
of haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.

• Vitalis Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van
persoonlijke bezittingen.

• Gemaakte afspraken dien je minimaal 24 uur voor aanvang te annuleren. Bij geannuleerde of
vergeten afspraken binnen deze termijn kan 50% in rekening worden gebracht.

• Indien je later dan afgesproken tijdstip komt ben ik gerechtigd de behandelingstijd in te
korten.

• Mocht Vitalis Massage door ziekte of vanwege andere omstandigheden niet in staat zijn de
afgesproken behandeling uit te voeren, wordt je hiervan tijdig op de hoogte gebracht, en zal
voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

• Vitalis Massage kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele
schade en/of bij- en nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van de
massagebehandeling.

• Vitalis Massage behoudt zich te allen tijden het recht personen de toegang te ontzeggen of te
weigeren, zonder opgaaf van reden.